انا لله وانا الیه راجعون                                                                                                           درگذشت مرحومه ماریه رحمانی درسن22سالگی فرزندآقای عمر رحمانی درتاریخ  95/9/23موجب تاثر گردید وبلاگ روستای میرعبدلی این مصیبت را به بستگان وخانواده های رحمانی وبهرامی تسلیت عرض نموده. برای آن مرحومه مغفرت الهی وبرای بازماندگان صبرجمیل واجر جزیل مس !!! می نماییم.

نو گلی پرورده بودم خاک از دستم ربود             ان چنان در برگرفت گویی که در عالم نبود

سالها زحمت کشیدم تا گلم پرورده شد               ناگهان پیک اجل ان غنچه را از من ربود

وبلاگ میراولی