انسان شناسی از دیدگاه مولوی

قابل توجه علاقمندان به مباحث مولانا پژوهی: 

مباحث انسان شناسی از دیدگاه مولوی !!! بخشعلی قنبری روزهای یکشنبه 9 شهریور و دوشنبه 10 شهریور از رادیو دانش از ساعت 23:30  ردیف 95.5 مگاهرتز پخش خواهد شد.