انواع سمعک هوشمند

 

سمعک هوشمند یا بعبارتی سمعک smart را می توان بهترین سمعک دنیا نامید. این نوع سمعک ها توانایی کشف دقیق تمام صداها را دارد.

سمعک های هوشمند توانایی کشف انواع صداها از قبیل

  • صدای دور از نزدیک
  • صدای گفتاری از غیر گفتاری
  • صدای با شدت های مختلف
  • صدای موسیقی از سایر صداها.........................