در این جهان که فرود و فراز می آید

 

چه خیری از فلک حقه باز می آید

 

به نصرت دگران از چه خوش کنم دل را

 

که بانگ ناصر ما از حجاز می آید

 

***

 

عقاب پیش تو طاووس اهل جنت کیست

 

که کاخ شاه جهان کافی گدایت نیست

 

هزار شه پر و شه تاج پیش تو چو ش !!! ت

 

بر این غریب دگر چاره جز ولایت نیست

 

***

 

 

 

ببین که شهر در آشوب می شود بی تو

 

دلم هزار ره رفته می رود بی تو

 

تو حرف اول مایی و راه آ !!! ما

 

که راهی از پی رد تو می دود بی تو