فوتبال

نخل شمیل  2                     اتحادسرخنگی3

 

درادامه مسابقات تدارکاتی این هفته تیم نخل نتوانست برتیم حریف یعنی اتحاد برتری یابد  وبانتیجه 3بر2 بازی راواگذارکرد

زمان: بیست وششم اذر ماه ساعت 15

مکان :زمین ورزشی دهستان شمیل