با حضور در دفتر !!! !!! شهرستان آمل در دیدار با !!! رحمانی !!! !!! شهرستان آمل که معاونین و مسئول روابط عمومی رئیس دانشکده راهمراهی می !!! د . رئیس دانشکده از !!! رحمانی در خواست نمود که با عنایت ویژه خود دانشکده و دانشجویان را مورد لطف قرار دهند تا دانشجویان از رهنمود های علمی و فرهنگی ایشان استفاده نمایند.

 در این نشست رحمانی آملی !!! !!! و عضو شورای استانی حوزه های علمیه استان مازندران ، ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان و شهادت !!! سجاد (ع) و تبریک به !!! حسینی جهت انتصاب وی به سمت رئیس جدید دانشکده اعلام آمادگی نمودند تا درمراسمات  و سخنرانی و بر طرف نمودن مشکلات مساعدت لازم را داشته باشند.