کد: 2469

عنوان پروژه: فروش پروژه بهینه سازی روابط ریاضی با الگوریتم بهینه سازی dna با نرم افزار matlab

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - matlab

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: matlab

شرح مختصر:

فروش پروژه بهینه سازی روابط ریاضی با الگوریتم بهینه سازی dna با نرم افزار matlab

رابطه ای ریاضیاتی به عنوان نمونه با الگوریتم بهینه سازی dna را حل کرده ایم که رابطه به صورت ذیل می باشد:

(f(x)=-cos(x1)*cos(x2)*exp(-(x1-pi)^2-(x2-pi)^2

ع !!! !!! وجی برنامه

ع !!! 1
 
 
ع !!! 2
 
 
 

برای !!! ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.