کد: 2468

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه نرخ خطای بیت در کانال محوشدگی رایلی با کانال مایمو به روش ml با نرم افزار matlab

قالب بندی: m

دسته: کامپیوتر - matlab

قیمت: 20.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: matlab

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه نرخ خطای بیت در کانال محوشدگی رایلی با کانال مایمو به روش ml با نرم افزار matlab

ع !!! !!! وجی برنامه

 
 

برای !!! ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.