کد: 2580

عنوان پروژه: فروش پروژه محاسبه مربعات ریشه با شبکه عصبی موجک دار ب !!! ایه افزایش هم بندی با نرم افزار r

قالب بندی: rdata - r - همراه با داکیومنت

دسته: کامپیوتر - r

قیمت: 35.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: r و محیط های ide مانند rstudio و tinn-r

شرح مختصر:

فروش پروژه محاسبه مربعات ریشه با شبکه عصبی موجک دار ب !!! ایه افزایش هم بندی با نرم افزار

ع !!! !!! وجی برنامه

ع !!! 1
 
 
ع !!! 2
 
 
 

برای !!! ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.