کد: 1632

عنوان پروژه: فروش پروژه شناسایی سیستم با مدل خطی arx با نرم افزار matlab

قالب بندی: m

دسته: matlab

قیمت: 30.000 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: matlab

شرح مختصر:

فروش پروژه شناسایی سیستم با مدل خطی arx با نرم افزار matlab

این پژوهش از الگوریتم های rls، nrls، recursive iv method، recursive gauss newton pem استفاده می کند. نتیجه این گونه است که روش rls و recursive iv method از لحاظ دقت همگرایی، بهتر عمل می کند. از لحاظ سرعت همگرایی نیز nrls و recursive gauss newton pem عملکرد بهتری دارند. روش recursive gauss newton pem چون از مشتق گیری استفاده می کند، سریع تر هموار می شود و سرعت همگرایی بالاتری دارد.

ع !!! !!! وجی برنامه

ع !!! 1
 
 
ع !!! 2
 
 
ع !!! 3
 
 
ع !!! 4
 
 
ع !!! 5
 
 
 

برای !!! ید این پروژه با شماره 09360703858

یا آدرس ایمیل [email protected] در تماس باشید.

n: 2579