نقد سخنان  مبلغ  بهائیان ایرج اشراقی  در شبکه مردم تی وی

 جلسه اول آذر  سال 93 توسط حسن ارشاد ( ناصر الدین )

 

 قسمت سوم  :

بی اطلاعی فاحش بر تاریخ

ممنوعیت نشر حدیث در مکتب خلفاء بود نه

مکتب اهل بیت علیهم السلام

https://www.youtube.com/watch?v=5h4naimvize&feature=youtu.be

بله اشراقی گرامی! من خدمت شماتوصیه میکنم در یک حوزه یا وارد نشوید و یا اگر وارد شدید حد اقل اطلاعات آماری دقیق و در عین حال ....