تو !!! عمومی......

رفتم تو !!! عمومی، دیدم روی سیفون نوشته:


((گر خواهی که نبینند مردم هنرت را، برخیز و بکش سیفون بالای سرت را))


من موندم شاعرای این مملکت چرا استعدادها رو اینجور جاها خالی میکنند..!!

 ***
 

عسل....

رفتم عسل ب !!! م فروشنده میگه عسل خوب داریم 75 تومن!!

خوانسار هم هست 57 تومن!

عسل 3 تومنی و 5 تومنی هم داریم…

فک کنم اون آ !!! یا دیگه آزمایش ادرار زنبور بوده

 

*** 

 

دستت که بلرزد.....

دستت که بلرزد اشتباه مینویسی

پایت که بلرزد اشتباه میروی

دلت که بلرزد …

اسهــــــــال داری

اسهـــال !

الکی فاز عاشقی بر ندار !

***

تکلیفمون چیه......
 
یکی از شیخ پرسید:
 
اگه توی یه جنگلی درحال !!! خوندن باشیم و یهو یه شیر جلومون
 
سبز بشه؛بهتر اینه که !!! و بشکنیم و فرار کنیم یا بایستیم و
 
به !!! خوندمون ادامه بدیم؟
 
شیخ جواب داد : 
 
اگه وضوت باطل نشد،بایست و ادامه بده!