تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
 یعنی مز !!! ف ترین لحظه توی زندگی اون وقتیه که ...

با بچه !!! ت دعوات میشه ...

و نمیتونی بهش فحش !!! بدی.... !!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

لره داشته !!! میخونده یهو یه پرنده می خوره تو پنجره..

لره میگه.. خدایا مثلا داریم باهات رازو نیاز میکنیم اونوقت تو داری

angry bird بازی میکنی؟؟؟


پسرا به دو گروه تقسیم میشن..

گروه اول. 

گروه دوم.

            این دوگروه هیچ فرقی باهم ندارن .. فقط چون تعدادشون

            زیادبود تو یه گروه جا نمیشدن به دوگروه تقسیمشون کردیم..

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

خدایا میشه امشب بخوابم صبح بیدار نشم...

.

.

.
ظهر بیدار شم ؟
چیه ؟
انتظار داشتی بمیرم ؟
خودت بمیری کثافططط
مگه جای تور تنگ !!! ؟! 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

دو ساعته میخام بخوابم لامصب هرچی بالشت و جعبه دستمال کاغذی و ماشین

حساب پرت میکنم به کلید برق نمیخوره که لامپ خاموش بشه :|
.
.
.
.
.
.
واسم یه لنگه دمپایی مونده فقط :|

 

دعا کنین این به هدف بخوره وگر نه باید بلند شم :|

 

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

سردرگمی !!! ن ایرانی..

پدر.. بروخونه شوهرت هر غلطی خواستی !!! ..

شوهر.. فک کردی خونه باباته که هر غلطی خواستی !!! ی؟

 لطفا مسوولان رسیدگی کنن پس ما کجا وکی غلطامونو !!!

 

 

  تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

یــهـ لحظه چـــشاتو بـــبند

یــهـ لحظه چـــشاتو بـــبند من رد شـــم ...

--

--

--

--

--

--

بابا طاهر عـــریـــان

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

 

سنگین تر از آنم که با گریه سبک شوم ،

.

.

.

.

.

.

.

.

.

باید حتما برم دسشویى !

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

لره شب خواب میبینه تو بازی کامپیوتری زنش وکشته..

 

بیدار میشه میبینه زنش کنارش خو !!! ده.. میگه.

 

اه. خاک توسرم save ن !!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
بسر عموم۷سالشه

دارم باهاش حرف میزنم میگه حرف زدن باادم غیر منطفی مثل نصب !!! ویندوز روی چرتکه است

بهش میگم مشقاتو نوشتی؟؟؟میگه تو زندگی خصوصی من دخ !!! نکن!!!!!!!!!

باباش میگه این از درس هیچی نمیفهمه خیلی !!! ه!!

بعد خطاب بهش میگه توخیلی گوساله ای!!!!!!

اصلا میدونی گوساله چیه؟؟؟؟میگه اره همونی که باباش !!! ه

{تا شما نظر میذارین من برم ادبش کنم بیام!!!!!!}