از ابتدای امسال چند میلیارد تومان سهام واگذار شد؟


 

 • از ابتدای امسال چند میلیارد تومان سهام واگذار شد؟

  خبر جدید زیر رو بخونید:

  از ۹۱۰۱ میلیارد ریال سهم تی واگذار شده در ۱۰ ماه سال جاری، ۷۸۳۷ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۱۱۸۰ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۸۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

  از
  ابتدای امسال تاکنون ۹۱۰۱ میلیارد ریال سهم تی توسط سازمان خصوصی سازی
  واگذار شده که از این میزان، ۲۲۷۸ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، ۵۲۲
  میلیارد ریال در فرابورس و ۶۳۰۱ میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده
  است.

  به گزارش اولین همراه، همچنین از ۹۱۰۱ میلیارد ریال سهم تی واگذار شده در این
  مدت، ۷۸۳۷ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۱۱۸۰ میلیارد ریال به صورت تدریجی و
  ۸۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

  لازم به ذکر است؛
  از این میزان واگذاری، ۸۹۰۵ میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو
  قانون اصل ۴۴ و ۱۹۶ میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده ۲ این
  قانون بوده است.

  از ابتدای امسال چند میلیارد تومان سهام واگذار شد؟ از سایت های مرجع دیگر در اولین همراه منتشر شده است
  منبع