بی سر و سامانی وبلاگم نشان از بی سر و سامانی زندگیم دارد

اصلا وضع عجیبی شده هیچ چیز روی برنامه نیست انگار تعطیلات بین ترم مرا بدجور تبل کرده خودمانیم عجب کیفی میدهد

باز هم میخواهم بنشینم فکر کنم و دوباره زندگی ...

دارایی های من برای زندگی: من . سازم . کتابهایم . کامپیوترم . موبایلم .