قبل از رفتن به تخت‌خواب، روغن بادام را برروی لب‌هایتان بزنید، که این کار به روشن لب‌ها کمک کرده و در نتیجه تغییر رنگ و رگه‌های روی لب‌ها را کاهش می‌دهد.