اطلاعیه   زائر سرا          

                                                                                                                                           بدینوسیله به اطلاع همشهریان محترم سراسر کشور می رساند از انجایی که درواریز کمکها ازطریق کارت به کارت مشخصات واریز کننده وجه مشخص نمی شود لذا انتظار داریم همشهریان محترم پس از واریز پول خود با یک پیام کوتاه از طریق تلفن 09157212024 هیات امنارا مطلع فرمایند.ضمنا از اندسته از خیرین محترم که طی ماه های گذشته مبالغی را برای پرداخت به زائر سرا مشخص نموده اند در اسرع وقت نسبت به واریز ان اقدام نمایند تا مقدمات کار !!! ید ساختمان زائر سرا فراهم گردد...منتظریاری شما همشهریان محترم هستیم....شماره کارت زائر سرا نزد بانک رفاه............ ..         5894631541978367  

  هیئت امنا زائر سرای نیگنانی ها