جلسه شورای بهداشت دوشنبه شب  ۲۹ اذر در محل دهیاری تشکیل شد  بر اصاس مصوبات جلسه مشکلات بهداشتی مطرح وپیگیری خواهد شد ۱- حفر چاله زباله جدید ۲- پیگیری کمبود اب شرب وتامین اب وحفر چاه اب ۳- جمع اوری مجدد سگهای ولگرد با اتخاذ تد !!! ر مورد نظر اعضای شورا