مژده مژده

 

بعداز ماهها انتظار اورژانس ۱۱۵ نیگنان با دو نفر نیروی ثابت ویک دستگاه آمبولانس در روستا مستقر و شروع به کار نمود آقای گزینی رئیس محترم شورا ضمن اعلام این خبر به آوای آشنا خاطرنشان ساختند آمبولانس بکار گرفته شده فعلا موقت تازمانی که آمبولانس اصلی !!! یداری شده مخصوص اورژانس نیگنان برسد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

آوای آشنا مراتب تشکر و قدردانی خود را از شبکه محترم بهداشت و درمان و نیز  مسئولین محترم روستا و شهر دخیل در این امر مهم  اعلام میدارد