بسمه تعالی


بدینوسیله از حضور فرماندار ،بخشدار بخش مرکزی ،مسئولین محترم آب و فاضلاب ،میراث فرهنگی ،فنی حرفه ای،بسیج سازندگی و سایر همراهان در روستای نیگنان با هدف بررسی مشکلات روستا از نزدیک وتلاش در جهت حل این معضلات تشکر و قدردانی می گردد

 

دهیاری و شورای !!! ی روستای نیگنان