در تصاویر منشر شده از نشست سه جانبه تهران، مسکو و آنکارا، توجه محافظ !!! خارجه کشورمان به محافظ !!! امور خارجه ترکیه خبرساز شد. در تصاویری که مشاهده می کنید نگاه محافظ !!! ظریف به محافظ چاوش اوغلو !!! خارجه ترکیه قفل شده است که به شدت مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

 محافظ !!! ظریف سوژه شبکه‌های اجتماعی شد
محافظ !!! ظریف سوژه شبکه‌های اجتماعی شد