!!! ی که در اولین روز تولدش به داخل تنور آتش انداخته شد

نوزادی که روزی به !!! ی اولوالعزم تبدیل شد، در اولین روز تولدش در داخل آتش انداخته شد تا !!! ان حاکم جبار آن به آن نوزاد دست نیابند.

 

   
نام مبارک حضرت موسی(ع) 126 بار در 36 سوره قرآن آمده است؛ از این رو می توان گفت قرآن توجه و عنایت ویژه ای به زندگی حضرت موسی(ع) دارد.