عالم ربّانی وحکیم صمدانی الحاج شیخ عزیزالله محقّق مدرّس !!! (مظفّرعلی) ایشان در سال ۱۲۸۰ شمسی‌ در شهر نیشابور در خاندانی از تبار علم و دین به دنیا آمدند،پدر و اجدادشان همه از علمای عظام بوده و نسبشان به مرحوم شیخ حر عاملی (رضی‌ الله عنه) می‌رسد، جنابش تحصیلات مقدماتی را که عبارت از علوم صرف و نحو و منطق و معانی بیان بود ، در مشهد مقدس نزد !!! خود مرحوم ادیب نیشابوری ودر ادامه شرح لمعه را نزد میرزا احمد یزدی و رسائل و مکاسب را خدمت مرحوم شیخ هاشم قزوینی و علم اخلاق را نزد مرحوم حاج میرزا مهدی اصفهانی‌ و کنایةالاصول را نزد مرحوم آقای آشتیانی و تفسیر قران را در خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی‌  آموختند،سپس برای تحصیلات عالیه در علوم شریعهٔ به نجف اشرف مشرف شدند و در آنجا نزد علمای مشهور ، علم فقه و اصول و حکمت و درس خارج را تلمذ نمودند. از جمله اساتید ایشان می‌توان به حضرات آیات اعظام سید ابوالحسن !!! اصفهانی‌، میرزا حسین نأئینی،آقا ضیا عراقی‌، شیخ محمد حسین کمپانی، شیخ محمد حسین کاشف الغطا، سید محسن حکیم، و بالا !!! ه سید محمد حسین بروجردی ( طاب ثراهم) اشاره نمود.