به نقل از سایت کانون: 

عضو هیات مدیره و مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران از نحوه تایید و ابلاغ آراء وحدت رویه توسط سازمان ثبت انتقاد کرد.

محمد عظیمیان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مبنای قانونی آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران را بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسنادرسمی دانست و گفت: یکی از وظایف کانون سردفتران و دفتریاران ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسنادرسمی با تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. از این بند برمی آید که ایجاد وحدت رویه، یکی از وظایف کانون است. اگر بین دفاتر اسناد رسمی در برداشت از قانون اختلافاتی به وجود آید این وظیفه کانون سردفتران و دفتریاران است که اختلافات را در کمیته ای متشکل از متخصصان سردفتری مطرح و مورد بررسی قرار دهد و پس از صدور نظریه، به سازمان ثبت ارسال کند. سازمان ثبت هم براساس قانون اختیار دارد که این آراء‌ را رد یا تایید کند اما نمی تواند در برخی از آنان تغییراتی را ایجاد و آن را ابلاغ کند.