گوش !!! به یک آهنگ تکراری!

 

ما از دوره غرور های له شده      

 

           و احساسات پایمال شده ایم!

 

 

            و خاطره ای که فراموش مان کرده اند!

 

مایه بسی خوشحالیه که از این نسل هستیم.......

 

 

چرا که ما راحت میتونیم دلمونو بزنیم به دریا

 

چون دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم.....

 

 

نمی تونیم دل بشکنیم چون دل خودمون ش !!! ته!

 

 

اشک !!! ی رو در نمیاریم،

 

چون سیل اشک های خودمون مدت هاست که جاریه!

 

 

سوالی رو بی جواب نمی ذاریم چون خودمون غرق مجهولاتیم............

 

 

اینه اون چیزایی که باید بهش ببالیم!

 

 

اینه اون چیزایی که برامون به یاد گار مونده!

 

 

اینه حرفا و احساساتی که باید برای نسل های آینده،تعریف کنیم!