به نام خدا

انشالله با توکل به خودت

ایشالا خوبش نصیب همه جوونایی که قصد ازدواج دارن بشه

همچنین خودم

به قول دوستم میگفت دعا کن زن بساز گیرت بیاد

راست میگه خوب که فکر میکنم بساز از همه بهتره

خود دوستم خیلی شانس اورد خیلی 

زن فوق العاده بساز گیرش اومد

ایشالا بساز بساز بساز