به  نام خدا

 

بعلههههههههههه ایشالا اونطوری گیر هر !!! ی که دوست داره بیاد گیر منم بیاد

انشاالله

خدایا ارزوهامو تصور میکنم کیف میکنم

ایشالا براورده بشه

واییییییییی خدا دل ادم هوایی میشه از این ع !!! ا میبینه

اول دست دومی

بعدهاااااا دست سومی ایشالا

ایشالا هر چی که خیره قسمت همه ی جوونا بشه

ایشالا خیر منم پیدا شه و قسمتم شه

 

وای  عینا دقیقا همین شکلی  تخصص شخص شخیصه خودمه

ا

ای جونننننننننننننننننن

چقدر نازهه

اخه چرا انقدر من از لباس عروس این رنگی خوشم میاد

اخه چراااااااااااا

واییییییییی هوس !!!

ایشالا زود زود پیدا بشه اون !!! ی که تو طالع من نوشته شده وقسمت من هستش