یارو داشت با ماشین دنده عقب از کوه بالا میرفت ازش می پرسن چرا دنده عقب میری گفت شاید بالای کوه جا نباشه دور بزنم موقعه برگشت باز دیدن داره دنده عقب میاد پرسیدن…. چرا دوباره دنده عقب میای ؟ گفت : جا بود دور زدم
............................
بیست ساله تو بانک برنده نشدیمااا
همین روزاست سفر مکه برنده شیم
.............................
به بابام میگم
بابا اگه تحریم ها ادامه پیدا کنه؛
یعنی آینده من چی میشه؟
بابام یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم کرد و گفت:
تا حالا که خوردی و خو !!! دی….از این به بعد هم همین کارو !!! !

ادامه مطلب ...