پیک امید - خدا را شکر چند روزی هست هوای شهرمان ( بندر گناوه ) خوب شده و همچنین بازار دارد جان تازه ای می گیرد .
ولی چیزی که ما را با وجود این هوای خوب و رونق بازار  اذیت می کند ، متکدیانی است که از کشورهای همسایه وارد شهرمان شده اند و گاه همراه گدایان کودکان !!! دسال و معصومی را مشاهده می کنیم که بر اثر قرصهای خواب آور و انواع مخدرها ، معمولا بیحال و خواب آلوده، با لباسهای کثیف و !!! و کهنه، یا بر روی سنگ فرشهای خیابانها و پیاده روها دراز کشیده اند و یا بر پشت !!! ن و مردانی که برای گ !!! در بازارها در حال پرسه زدن هستند . کودکانی که در نخستین سالهای عمر به جای بازیهای کودکانه، گ !!! را تجربه می کنند . و اینکه همین افراد می توانند انواع بیماری ها و آسیب های اجتماعی را به خانه های ما منتقل کنند .
و چهره ای ناپسند از بندر عزیزمان را به نمایش می گذارند .

واقعا چرا مسولان ما جلوی این معضل را نمی گیرند ؟
آیا جمع آوری تکدی گران هم ردیف بودجه می خواهد ؟

شهرداری ، نیروی انتظامی ، بهزیستی شما کجایید ؟

نویسنده : مصطفی !!! می