هر اثری یه موثری داره

هر زهری یه پاد زهری

هر روشی یه !!! داره

هر پستی یک بلندی

اون روزها همش در گوشمون می خوندن صبوری کن صبوری کن صبوری

هرچی زمونه خودشو به جلو هل می ده

بدتر می شه

به قول ما قدیمی ها

خدا کنه بد بدتر نشه

داستانشو که انشالله دارید ؟!؟!؟؟