جان کری: ممکن است ایران هدایت مبارزه با !!! را بر عهده بگیرد

در حالی که این روزها، تلاش !!! برای تشکیل ائتلافی بین المللی برای مبارزه با تروریست های !!! به مهمترین موضوع خبری و تحلیلی در سطح بین المللی تبدیل شده، همچنان بحث درباره نقش ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه نیز به شدت مورد توجه قرار دارد. در این زمینه، !!! خارجه !!! در اظهاراتی جالب توجه، از احتمال ش !!! ت !!! و نقش آفرینی ایران در این زمینه سخن گفته است.