با سلام . سرگروه های محترم  بازدید از آزمایشگاه پلاسمای رازی شهرستان کردکوی در تاریخ 7/10/95  ساعت 9 صبح  انجام می شود . لطفا برگه !!! یت را از اداره آموزش وپرورش محل خدمت خود دریافت نمایید . با تشکر

                                                نامه رسمی بازدید