با سلام،به پیوست بخشنامه شماره 400/161078  مورخ 95/09/۱5  معاونت محترم آموزش متوسطه مبنی بر برگزاری سیزدهمین  جشنواره الگوهای تدریس برتر، ارسال می گردد. شایسته است سرگروه های محترم  ضمن مطالعه دقیق مفاد بخشنامه فوق الذکر، نسبت به اطلاع رسانی و برنامه ریزی در جهت اجرای مطلوب آن اقدام نمایند.

موضوع تدریس برای استان گلستان،  پایستگی انرژی مکانیکی  (2-5 ) از صفحه 45 تا صفحه 48  کتاب دهم تجربی می باشد .

                  بخشنامه جشنواره تدریس برتر 95   pdf                  تقسیم بندی کتاب فیزیک دهم pdf