!!! !!! آینه مهر و قهر

!!! !!! قدس سره می‌فرماید:

«باید به همان نحو که مولا علیه السلام مظهر عد !!! بود و مظهر رحمت،شما هم اقتدای به آن حضرت کنید وباعد !!! با مردم و بین خودتان رفتار کنید و با عطوفت.‌»

چه زیباست تخلق به اخلاق خداوندی که در جای مهربانی، ارحم الراحمین و در مقام انتقام، اشد المعاقبین است. در افتتاح دعای افتتاح به ساحت حضرتش عرض می‌شود:

 

«وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمة واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمة؛  و یقین دارم که تو - در جایگاه عفو و رحمت - از تمام مهربانان، مهربان‌تر و در جای عقاب و انتقام از همه سخت گیرتری.‌»(١)

 

و خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:

«محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم‌» ؛  محمد صلی الله علیه و آله !!! خداست و !!! انی که با اویند، بر کافران، سختگیر و با همدیگر مهربانند.‌»(2)

 

مثل مولا علی علیه السلام !!! !!! قدس سره می‌فرماید:

 

«باید به همان نحو که مولا علیه السلام مظهر عد !!! بود و مظهر رحمت، شما هم اقتدای به آن حضرت کنید و باعد !!! با مردم و بین خودتان رفتار کنید و با عطوفت.‌»