در گفت‌و‌گو با سعید حاج‌سعیدی، کارشناس و مشاور خانواده  

منبع: رو !!! مه جوان

او با من خوب صحبت نمی‌کند و همیشه به من امر و نهی می‌کند، او عادت دارد در جلوی جمع مرا ضایع کند... اکثر ما جملات این چنینی را در صحبت‌های زوجین (به خصوص جوانان) بسیار شنیده‌ایم. اما واقعاً حق با چه !!! ی است؟ نوع مکالمه چقدر می‌تواند در رضایت یا عدم رضایت‌مندی زوجین از رفتار یکدیگر تأثیرگذار باشد؟ سعید حاج سعیدی، کارشناس و مشاور خانواده به هفت عامل و رفتار م !!! ب که باعث دلخوری، دلسردی، قهر و در بعضی موارد حتی طلاق زوجین می‌شود، اشاره می‌کند. شاید خود شما هم باعث دلخوری همسر، دوستان یا همکارانتان شده باشید، پس این مطالب را بخوانید و با هفت رفتاری که باید آن را حذف یا کمرنگ کنید، آشنا شوید.