انواع خشونت از چه !!! انی سر می زند؟

وقتی در یک جامعه، میزان خشونت افزایش می یابد و وقتی این خشونت در شکل های مختلف در سطح جامعه به صورت یک عرف پذیرفته شده درمی آید، بدون شک باید دلایل بروز آن را در لایه های بنیادی تر فردی یا اجتماعی آن جامعه مورد بررسی قرار داد....

منبع: هفته نامه سلامت- www.salamat.com

برای مشاهده ادامه، لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.