!!! علی باغبانیان:

به گزارش فارس ؛ !!! علی باغبانیان با بیان تأثیر تک فرزندی بر سلامت روان و بروز اختلالات روانی اظهار داشت: اختلالات روانی دلایل مختلفی دارد که ژنتیک، عوامل بیولوژیکی و نقش تربیتی خانواده در بروز آنها موثر است.

وی گفت: مدلی سه وجهی وجود دارد که بر اساس آن ژنتیک، استرس محیطی و روانشناسی فرد، عامل بروز اختلالات محسوب می‌شود که در بیماری‌ها عوامل بیولوژیکی و در اختلالات رفتاری عوامل محیطی نقش موثری دارند