پژوهشهای دانشمندان !!! ملی سئول نشان داد، بیش از ۴۰ ساعت کار در هفته برای قلب مضر است.
صراط: بیش از ۴۰ ساعت کار در هفته منجر به استرس، ن !!! یتی و عوامل خطرساز بیماری‌زا می‌شود.

محققان با بررسی بر روی ۸۳۵۰ بزرگسال کره‌ای به این نتایج دست یافتند.

آنها اظهار !!! د: ساعات کار طولانی در هفته( ۶۱ تا ۷۰ ساعت)، احتمال خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب را تا ۴۲ درصد افزایش می‌دهد.

!!! یون چول هنگ از بخش طب پیشگیری در !!! ملی سئول افزود: هرچه این میزان افزایش یاید ابتلا به بیماری هم افزایش می‌یابد.

!!! هنگ و همکاران اظهار !!! د: عواملی مثل فشار خون، سطح کلسترول، دیابت و سیگار کشیدن، به طور قابل توجهی باعث ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب می‌شود.

این مطالعه در مجله industrial medicine منتشر شده است.
منبع: ایسنا