انگار مسابقه ای ک قرار بود برای مشخص شدن حریفهای وایتها برگزار بشه کنسل شد و با صحنه هایی از مصدومیت زک رایدر مسابقه هایپ بروس و وایت فمیلی هم کنسل شد و تو این اسمکدان برای بیکار نبودن وایتها لوک ها !!! ر تو یه مسابقه سینگل مچ رفت سراغ دین امبروز ک #رندی_اورتن و بری وایت هم ها !!! رو همراهی می !!! و در ا !!! هم دین امبروز برنده شد و با برخورد شدید از سوی بری و رندی مواجه شد و با یه ار کی او تیمی این بحث تموم شد. .
پ ن:
یه مسابقه حذفی 4 تیمه برای اسمکدان هفته دیگ مشخص شد ک برای کمربندای تگ تیم وایت فمیلی هس !