در ابتدای شو مسابقه بین رندی و کین مقابل وایت فمیلی در مین ایونت شو ثبت میشه. در ب !!! تیج رندی اورتن کینو میبینه، رندی میگه کین تنها !!! ی هس تو این مکان ک با جهنم اشناست رندی میگ از دنیای #بری_وایت خسته شده وبری میگ ک دنیاش بازی نیس بلکه پر از دردو فلاکته، صداهایی هس ک من میخام متوقف شن، جهان بری راه !!! وجی نداره و رندی از کین میخاد ک با او همراه شه.
درون رینگ لوک ها !!! ر میگ ک از خو !!! ک این دنیا باعثش بوده بیدار شده و حالا نوری رو دیده بعد بری میگه ک این نور بیشتر از قبل روشن شده و رندی تو هیولاتو نمایان کن چون دوتاتونم نابود میشین!
در اوا !!! مسابقه بین رندی و کین مقابل وایت فمیلی درحالی ک رندی میخاد با کین تگ کنه اما چراغ های سالن خاموش میشه و لوک ها !!! ر جای کین ظاهر میشه و کین هم ناپدید میشه و در حالی ک رندی حواسش پرت میشه از پشت بری سیستر !!! گلو اجرا میکنه و تیم کین و رندی میبازن.
پ.ن: تگ تیم رندی و #کین میتونه جالب باشه ولی استوری تکراری بری و رندی ن! باید ببینیم تو هفته های دیگ چجوری این فیودو میخان جمع کنن و ایا کین رو دوباره با رندی میبینیم یا ن.