در اسمکدان لایو این هفته 27 سپتامبر ؛ رندی اورتن در ابتدای شو وارد شد و گفت ک دلیل این مخفی بازیای #بری_وایت اینه ک از من میترسه ک بعد بری وایت در صفحه نمایش سالن ظاهر میشه و خودشو خدا میدونه و رندی رو ب ی بازی فکری میکشونه رندی میره دنبال بری ک بری ی ساعت شنی نشون میده ک وقتی رو تنظیم کرده و شعر معروفشو میخونه ' he's got the whole world in his hand ' رندی ب دنبال بری وایت میرسه ب ی فلشی ک طرفی نشون داده بود ولی رندی از ی طرف دیگ میره ک انگار اریک روون هم دنبال رندی هست. سپس رندی میرسه ب چنتا در ورودی ک روی درها چیزای نوشته بود مثله 'من خدا هستم' و 'شکار یا شکارچی' ک بری هشدار داده بود عاقلانه ی درو انتخاب کنه. در پایان در حالی ک بری وایت با خنده میگفت رندی کجایی، اورتن از پشت ب بری حمله میکنه و بری وایت فرار میکنه و در پایان رندی رو صندلی میشینه و در حالی ک ماسکم زده شعر بری وایتو میخونه و این ماجرا هم تموم میشه!!
ی جورایی این استوریا ب رندی نمیاد و در کل ی جور پر !!! وقت بود. احتمالا برای بری وایت اینجور داستان ساخته شده و با توجه ب شخصیت رندی و اینک زیاد اهل میکروفون نیست این فیودش با بری وایت خیلی عالی درنیاد .... .