بیمه بیمه رازی اردبیل کد221452در نظر داردجهت تکمیل کادرفروش خود،اقدام به

جذب همکار کارشناس فروش با مشخصات زیرمی نماید:

1-    متخصص فرووش انواع بیمه عمروزندگی

2-    متخصص فروش انواع بیمه های مسئولیت پزشکان پرستاران و !!! ین

3-    متخصص فروش بیمه بدنه خودرو

4-    متخصص فروش بیمه آتش سوزی وحوادث

علاقمندان میتوانند جهت همکاری مشخصات خودرا به آدرس [email protected] ایمیل نمایند

تلفن تماس مدیربازرگانی بیمه رازی:09109110141