شـــارژ رایـــگـــان بـــرای هـــمـــه

انقضا۳۰بهمن

ایرانسل -رایتل- همراه اول
@mci_irancell_rrightel
✅ ربات زیر رو استارت کنید و با دعوت از دوستانتون شارژ دریافت کنید :
http://telegram.me/shoot_bot?start=146339480


◀ با عضویت در ربات در ابتدای کار ۵۰۰تومان اعتبار خواهید داشت.