انقضا15دی
سامانه 4000 تومانی و هرمی همراه اول 
آپدیت نشده !!! انی که نگرفته اندبفرستند
با سیم کارت بدون شارژ نفرستید حتما باید 500? تومان موجودی داشته باشید