برگزاری  کارگاه آموزشی کار تیمی در شرکت ای !!! و

استفاده از تست بلبین برای تیم سازی

 

کارگاه آموزشی کار تیمی برای تعدادی از !!! ین و کارشناسان شرکت ای !!! و برگزار شد. در این دوره علاوه بر تیم سازی و کار عملی تیمی، تمرینهایی جهت اثربخشی ارتباطات و افزایش خلاقیت در جلسات تیم اجرا شد.

در این دوره علاوه بر تیم سازی و کار عملی تیمی، تمرینهایی جهت اثربخشی ارتباطات و افزایش خلاقیت در جلسات تیم اجرا شد.

 در دوره مذکور پس از ارائه مباحث و موضوعات مربوط به گروه و تیم، با استفاده از تست بلبین نقش ها و ویژگیهای شخصیتی حاضرین در کلاس مشخص گردید و سپس در قالب تیمهای مختلف تقسیم شده  تا با مشارکت یکدیگر به تمرین کار تیمی بپردازند.

نکته جالب توجه در این تمرینها این بود که تیم هایی که نقش های هشت گانه مورد نیاز برای عملکرد تیمی موفق را بطور تقریبا کامل داشتند از سرعت عمل و عملکرد بهتری برخوردار بودند.

 

لازم به ذکر است برای تشکیل تیم های موفق شرایط و ویژگیهای خاصی می بایست مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهمترین موضوعات متناسب بودن و مکمل بودن نقش و ویژگیهای فردی اعضای تیم می باشد. به همین منظور دانشمندی بنام مردیت بلبین لیستی از نقش ها و ویژگیهای مورد نیاز برای تشکیل تیم های موفق را ارائه نموده و به منظور شناسائی ویژگیهای افراد تستی تهیه نموده که در ادبیات مدیریت به تست بلبین مشهور شده است.

 

توضیح در خصوص تست بلبین:

هر فرد دارای خصوصیات رفتاری مختلفی است، اما با توجه به مجموع رفتارهای یک فرد می توان یک نقش را  به عنوان نقش غالب رفتاری وی در نظر گرفت. با توجه به این موضوع در کار تیمی اعضای تیم دارای نقش های متفاوتی هستند. بلببین اولین !!! ی بود که به شناسایی نقش های عمده موجود در یک تیم پرداخت. به نظر بلبین تیمی را می توان به معنای واقعی کلمه تیم نامید که تمامی نقش های اصلی را دارا باشد.

یکی از پایه های مدیریت مشارکتی و کار تیمی، شناسایی قابلیت­ها و انتخاب افراد تیم بر اساس این قابلیت ها است. این مهم در مدیریت مدرن امروز به صورت دقیقی مدون شده و تست بلبین یکی از ابزارهایی است که برای معماری گروه طراحی شده است.

آقای بلبین بر اساس رفتار افراد در گروه، 8 نقش زیر را تعریف می کندکه یک تیم کاری موفق نیاز به تمامی این نقش ها دارد.

1.       عمل‌گرایان (مجریان) implementers

2.       هماهنگ‌کنندگان coordinators

3.       وادار کنندگان(شکل دهنده یا به فعل درآورنده) shapers

4.       ایده‌پردازان plants

5.       منبع‌یاب­ها resource investigators

6.       ارزیابان (مراقبین) monitor evaluators

7.       گروهی کاران (عضو فعال گروه) team workers

8.       تمام کنندگان completer-finishers

این نقش ها هیچ مزیّت و برتری ویژه ای نسبت به همدیگر ندارند و همان طور که نور سفید از 7 طیف رنگی تشکیل یافته که هر کدام از آنها ویژگی مخصوص به خود را دارد، در یک گروه هم تجمیع این نقش ها، ما را به یک مدیریت مشارکتی موثر رهنمون خواهد کرد.

تست بلبین به دلیل کاربردی بودن و نقش مهمی که در شناساندن شخصیت کاری هر فرد در معماری تیم دارد، یکی از آزمون های ثابت، در انتخاب نیروهای انسانی شرکت های مهم بین المللی است.

نکته مهمی که در انجام این آزمون و سایر آزمون های مدیریتی باید رعایت شود این است که هر یک از ما یک شناخت از وضعیت واقعی خود داریم و یک تصور از ح !!! ایده آل که تمایل داریم رفتارمان با این ح !!! ایده آل ذهنی هماهنگی داشته باشد. اما در تکمیل این آزمون ها، پاسخ ها باید به ح !!! واقعی نزدیک باشند نه ح !!! ایده آل. چرا که در غیر اینصورت بیان روشنی از وضعیت حال حاضر آزمون دهنده را مشخص نمی نماید. به عبارت ساده تر پاسخ ها باید به منِ واقعی نزدیک باشند نه منِ ایده آل!

لازم به توضیح است که بعضی از اعضای تیم می توانند دو یا چند نقش را همزمان داشته باشند و از این رو برای هر تیمی تعداد حداقل 8 نفر ضروری نیست