رونالدو به دنبال پس گرفتن پی چی چی

 

کریستیانو رونالدو در بازی فردا مقابل لاس پالماس به دنبال گ !!! نی در سومین بازی پیاپی لالی !!! ی خود خواهد بود.
کریتسیانو مقابل لوانته و سلتا گل زده و به دنبال گ !!! نی در سومین بازی پیاپی خود و پس گرفتن آقای گلی لالیگاست.