به گزارش «امپراتوری دروغ»، مصی (معصومه) علی‌نژاد، ضدانقلاب فراری لندن‌نشین که با چندین رسانه ضدایرانی مانند صدای !!! ، بی‌بی‌سی فارسی، !!! و … همکاری دارد، در روزهای گذشته در صفحه شخصی !!! خود با انتشار تصویری بی‌حجاب از خود حین رانندگی در دوران حضور در ایران، !!! ن و دختران ایرانی را به انتشار ع !!! ‌های بدون حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی و حیاز !!! تشویق کرد.