آ !!! ین فرصت برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ هجری خورشیدی، برای افراد حقیقی تا ۳۱ !!! داد ۱۳۹۵ و برای افراد حقوقی و اجاره املاک تا پایان تیر ۱۳۹۵ می‌باشد.

مودی گرامی برای آگاهی بیشتر و تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود توسط کارشناسان موسسه حقوقی . بین‌المللی ایلیا، با شماره تلفن02175365 تماس بگیرید.