به راستی قصد این اطلاع رسانی از تلاش و همراهی دوستان عزیز را در اجرای این طرح نداشته ام.
اما خوب که می !!! شم به خود می گویم باید این امر فرهنگ سازی گردد، باید در جامعه نهادینه گردد و ارزش این فرهنگ سازی و نهادینه نمودن این امر خیر ، چه بسا ارزش بیشتری از انجام خود امر داشته باشد.
از این رو بر آن شدم تا اطلاع رسانیی را در خصوص این امر داشته باشم.
با همکاری برخی دوستان و همراهان عزیز و ارجمند اقدام آماده سازی  پک های تحصیلی  به تعداد 200 عدد نموده ایم که هر پک به ارزش تقریبی 45 هزار توان و پک لوازم !!! حریر به ارزش تقریبی 16 هزار تومان می باشد.
لذا از همین جا جا دارد از کلیه دوستان و همران این امر کمال تشکر و قدر دانی را نمایم.
این پک ها به عنوان جایزه تحصیلی در ابتدای سال تحصیلی تقدیم برخی از دانش آموزان نیازمند گردید.
که شامل :
کیف مدرسه ، پک لوازم !!! حریر شامل : جامدادی، (2 عدد مداد ، 2 عدد خودکار ، 1 عدد مداد تراش،1عدد  پاک کن ، 1عدد خط کش، 3عدد دفتر 60 برگ ، 1 عدد دفتر 50 برگ و1 عدد دفتر 100 برگ) با کیفیت بسیار عالی .
به امید روزی که در ایران !!! ی عزیزمان و منطقه ترکمن صحرا هیچ دانش آموزی دغدغه و مشکلی برای ادامه تحصیل و تهیه لوازم !!! حریر و .... برای تحصیل را نداشته باشد.