آنچه باعث افتخار بنده است هم نشینی با دوستان فرهیخته و صاحب علم در ترکمن صحرا است که کم هم نداریم از این دوستان عزیزی که صادقانه و در طبق اخلاص در راه رشد و تعالی منطقه تلاش می نمایند ، افرادی که نه تنها باعث افتخار منطقه هستند ، بلکه سفیران فرهنگی از دیار ترکمن صحرا می باشند.
اولین کتابخانه خصوصی کشور که با تلاش !!! قربان محمد پورقاز فارغ !!! حصیل رشته مدیریت بنا نهاده شده و در اختیار مردم قرار گرفته است تا در راه رشد و تعالی علم در منطقه فعالیت نمایند.
جا دارد تا به سبب تلاش های فراوان ایشان در این راه تقدیر و تشکر ی از جانب خودم داشته باشم.
به امید رشد و تعالی فرهنگی و علمی منطقه.